Lunic, uw zwembadspecialist. Homepage
Lunic zwembaden Lunic zwembaden Lunic zwembaden Lunic zwembaden Lunic zwembaden

Vaak gestelde vragen betreffende waterproblemen en andere.

Troebel of melkachtig water

 • De pH is niet correct. De pH aanpassen naar een waarde tussen 7,0 en 7,4. Een shockbehandeling toepassen.
 • Te laag chloorgehalte. Een shockbehandeling en flocculatie uitvoeren, meermaals spoelen, de filtratie laten werken gedurende 24 uur.
 • Filtratie gebeurt onvoldoende. De duur van de filtratie optrekken.
 • Overstabilisering. Het stabilisatorgehalte controleren. Bij 100 à 150ppm: 1/3 van het zwembad leegmaken. Bij meer dan 150ppm: 1/2 van het zwembad leegmaken. Niet gestabiliseerd chloor gebruiken.

Groen water

 • Algenvorming. Een chloor shockbehandeling uitvoeren, de filter wassen en reinigen, één of meerdere flocculant patronen in de skimmer plaatsen en een geconcentreerd klaringsmiddel gebruiken.
 • Overstabilisering. Het stabilisatorgehalte controleren. Bij 100 à 150ppm: 1/3 van het zwembad leegmaken. Bij meer dan 150ppm: 1/2 van het zwembad leegmaken. Niet gestabiliseerd chloor gebruiken.

Kalkaanslag

 • De pH is niet correct. De pH aanpassen naar een waarde tussen 7,0 en 7,4. Een shockbehandeling toepassen.
 • Verhoogde hardheid. Antikalk toevoegen.

Bruin-roodachtig-zwart water / doorschijnend water met groene kleur

 • Aanwezigheid van ijzer of mangaan. De pH aanpassen naar een waarde tussen 7,0 en 7,4. Een chloorshock en vloeibare flocculatie uitvoeren. De filtratie stopzetten gedurende 12 uur. Nadien de neerslag opzuigen en rechtstreeks lozen in de riolering. Bij een ijzer- of mangaangehalte < 1 mg/l een metaalbinder gebruiken.
 • Aanwezigheid van koper. TAC controleren. Ideale waarde 100 à 120 mg/l. Bij een kopergehalte < 1 mg/l een metaalbinder gebruiken. Bij een kopergehalte > 1 mg/l dezelfde procedure volgen als bij aanwezigheid van ijzer of mangaan.

Chloorgeur, oog- en huidirritatie

 • Het chloorgehalte is onvoldoende, aanwezigheid van chlooramines. Chloorshock uitvoeren
 • De pH is niet correct. De pH aanpassen naar een waarde tussen 7,0 en 7,4.

Moeilijk te behouden chloorconcentratie of onjuiste pH

 • Te laag chloorgehalte en frequent gebruik van het zwembad. Chloorshock uitvoeren en de pH aanpassen naar een waarde tussen 7,0 en 7,4.

De pH is te hoog

 • Te hoge alkaliniteit. pH Minus toevoegen.
 • Te hoge basiciteit. De pH regelmatig controleren, pH Minus toevoegen.

De pH is te laag

 • Te lage alkaliniteit. Gebruik een product dat het alkalisch gehalte verhoogt.
 • Te hoge zuurtegraad. De pH regelmatig controleren, pH Plus toevoegen.

De manometer van de filter geeft een abnormaal hoge druk aan

 • De filter is vervuild. De filter schoonmaken. Als de druk aanhoudt de filter behandelen met een antikalk - filterreiniger.
ontwerp en realisatie Flockdesign Ronse